Un curs despre Management...

Rolul managementului este de a integra resurse şi sarcini şi de a le dirija în sensul îmbunătăţirea obiectivelor organizaţiei. Acesta îl transpunem la nivelul managerilor când precizăm rolurile acestora.
Funcţiile managementului, aşa cum au fost descrise de Henry Fayol acum o sută de ani transpuse la nivelul managerului descriu funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească acesta. Acestea sunt definite după cum urmează: planificare, conducere, organizare, coordonare şi control.