Regulamentul Concursului Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”. Ediţia a XVII-a, Vaslui, 22 mai 2021

 Regulamentul Concursului Naţional de Traduceri

“Corneliu M. Popescu”

Ediţia a XVII-a, Vaslui, 22 mai 2021

 

Ediția a XVII-a, a Concursului Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu”, se va desfășura pe data de 22 mai 2021.

Organizatorii Ediției 2021 sunt Asociația Culturală Europea, Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui și Casa Corpului Didactic Vaslui. Principalii susținători ai manifestării sunt Muzeul Județean „Stefan cel Mare” Vaslui, World Vision Romania, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Institutul Francez din Bucureşti, Centrul Cultural Francofon Buzău și A.R.P.F. – Asociaţia Română a Profesorilor Francofoni – filiala Vaslui.

Ediția 2021 a Concursului Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” este programată pe 22 mai 2021 și va cuprinde proba online, organizată în Campusul Virtual e-evaluare.ro https://e-evaluare.ro/campus, de la ora 12:00 p.m.

Proba online a Concursului Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” are cinci secțiuni: limba franceză, limba engleză, limba spaniolă, limba rusă şi limba italiană. La fiecare secţiune, există următoarele categorii:

- juniori 1 – clasele a V-a şi a VI-a (sau nivel A1 -> intermediar A1-A2)

- juniori 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a (sau nivel A2 -> intermediar A2-A2+)

- juniori 3 – clasele a IX-a şi a X-a (sau nivel A2+ -> intermediar B1-B2)

- seniori – clasele a XI-a şi a XII-a. (sau nivel B2 -> intermediar B2-B2+)

 

Înscrierea la concurs se face în două etape:

(1) prin intermediul formularului de înscriere electronic pus la dispoziția profesorilor coordonatori;

(2) prin crearea unui cont de către participant, direct în Campusul Virtual e-evaluare.ro! Emailul furnizat trebuie să fie unul valabil deoarece va fi identic cu userul (numele contului); acest email trebuie să fie același cu cel furnizat pe formularul de înscriere! În caz contrar, contul creat nu se validează de către administrator.

 

Înscrierea la concurs se face DOAR online, pe formularul special  electronic, de la una din adresele:

 

Completarea formularului de înscriere se face DOAR de către profesorul coordonator pentru toți elevii participanți de la toate categoriile! Deoarece fiecare elev premiant va primi diploma emisă pe baza acestei înscrieri, precum și fiecare profesor – coordonator de lot, INSISTĂM ca procesul de completare să se facă cu MAXIMĂ RESPONSABILITATE! Organizatorii îi roagă pe profesorii îndrumători să îi selecţioneze, în vederea participării, doar pe elevii cu reale calităţi la limbile moderne, având în vedere faptul că subiectele ediţiei 2021 vor fi de o dificultate sporită.

Spațiul Facebook al Concursului, aflat la adresa https://www.facebook.com/translationscontest/ și pe paginile Facebook ale Campusului Virtual e-evaluare.ro, ale Proiectului „Pantins pour l’Inclusion” și  ale Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui sunt publicate toate informațiile actualizate legate de concurs, fiind un mijloc de comunicare direct şi rapid dintre organizatori şi participanţi.

Pe site-ul concursului http://translationscontest.blogspot.com a fost publicat un Compediu de subiecte date la ediţiile precedente ale Concursului.

Data-limită de înscriere la concurs este sâmbătă,

15 MAI 2021, ora 23:59

 

Detalii referitoare la structura probei online

 

Proba online se va desfășura sâmbătă, 22 mai 2021, între orele 12:00 - 13:30, în spațiile special dedicate Concursului Național de Traduceri „Corneliu M. Popescu” din Campusul Virtual e-evaluare.ro https://e-evaluare.ro/campus . Am creat spații de testare pentru limba franceză, pentru limba engleză, limba rusă, limba italiană, limba spaniolă, în care se vor desfășura probele online.

Concursul va consta în parcurgerea unui test cu itemi obiectivi (20-40, în funcție de secțiune și categorie) vizând traducerea din limba română în limba modernă. Elevii participanți vor avea la dispoziție o oră și jumătate pentru a parcurge testul. În cazul în care, din motive tehnice, rezolvarea testului este întreruptă, elevul va avea dreptul să mai parcurgă testul o dată.

Participarea unui elev la mai multe secțiuni nu este interzisă dar nici recomandată, întrucât concursul la toate limbile moderne se desfășoară în același interval de timp. Dacă elevul nu a fost înscris pe formularul de concurs la secțiunea la care a rezolvat testul, participarea sa nu va fi luată în considerare.    

La ediția 2021, proba online are un caracter profesional și este organizată în cinci secțiuni distincte: limba franceză, limba engleză, limba rusă, limba italiană, limba spaniolă, în categoriile - juniori 1 – clasele a V-a şi a VI-a;  juniori 2 – clasele a VII-a şi a VIII-a; juniori 3 – clasele a IX-a şi a X-a; seniori – clasele a XI-a şi a XII-a.

 

RECOMANDĂM ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA LA PROBA ONLINE DOAR LA CATEGORIA ADECVATĂ VÎRSTEI ŞI NIVELULUI DE CUNOŞTINŢE!

 

Participarea este individuală, elevul fiind singur în fața calculatorului, fără ca alte persoane să-l asiste sau să-i sugereze soluții la testele care trebuie parcurse.

La dispoziția utilizatorilor Campusului Virtual e-evaluare.ro va fi pus, imediat după validarea contului creat de participant – operaţiune realizată de către administrator, un spațiu de testare a instrumentelor electronice, pentru a cunoaște cu precizie modalitatea de examinare din 18 mai 2021 și tipurile de itemi propuși spre rezolvare.

 

Proba online este o combinație de viteză în rezolvarea itemilor, cu precizie și cu dovedirea unui nivel de limbă modernă superior, care să-i permită participantului furnizarea a cît mai multor răspunsuri corecte. Datorită numărului mare de itemi propuși, nu este indicată folosirea unor surse alternative de informare, dicționare sau site-uri, ci concentrarea în exclusivitate pe conținutul probei din Campusul Virtual e-evaluare.ro https://e-evaluare.ro .

 

Un set de instrucțiuni (tutorial) va fi expediat, în perioada 11-12 mai 2021, tuturor celor înscriși la această secțiune, pe mail. Tutorialul va fi publicat, de asemenea, pe site-urile menţionate anterior în Regulament.

 

Fiecare utilizator va primi rezultatul probei online, imediat după încheierea acesteia, iar clasamentul general va fi dat publicității în cursul zilei concursului - 18 mai 2021. Diplomele de participare se vor elibera automat, la finalul probei (semnate şi ştampilate, completate cu numele participantului). Diplomele premiilor și adeverințele profesorilor coordonatori se vor expedia în funcție de opțiunea exprimată în formularul de înscriere: fie în format electronic, pe mail, fie prin poștă, în format tipărit.

 

Se vor acorda premii (I, II, III) și mențiuni în procentaj de maximum 1/3 din cifra înscrișilor. Se va acorda un singur premiu I (doar scorurile egale vor conduce la acordarea a două sau mai multe premii I).